Informacja o organizacji pracy szkoły od 25 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice,

pojawiło się zapowiadane rozporządzenie MEN i od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będziemy prowadzić nauczanie na odległość. Okres ten może być wydłużony – w zależności od rozwoju sytuacji. Bardzo Państwa proszę o życzliwość i współpracę, wszyscy musimy odnaleźć się w nowej sytuacji. Ufam, że uda nam się tak zorganizować pracę, aby przejść bezpiecznie i spokojnie przez ten trudny czas.

1. Tygodniowy zakres treści nauczania. Na stronie szkoły w zakładce „dla uczniów” będziemy umieszczać tygodniowy zakres treści nauczania dla poszczególnych oddziałów (pierwszy pojawi się 25 marca). Zestawienie będzie zawierać informację o zadaniach obowiązkowych, dodatkowych, sposobach monitorowania postępów uczniów i zajęciach online. Mamy nadzieję, że taka forma uporządkuje pracę dzieci i nauczycieli. Część prac uczniowie będą wykonywali samodzielnie, zgodnie ze wskazówkami dydaktyków. W klasach 4 - 8 niektóre zajęcia będą prowadzone online. Mamy świadomość, że z uwagi m.in. na zdalną pracę rodziców czy trudności sprzętowe nie wszystkie dzieci mogą korzystać z takiej formy pracy. Nie jest też wskazane, żeby uczniowie spędzali przed komputerem wiele godzin dziennie. Uwzględnimy to przy planowaniu pracy.

2. Ocenianie. Nauczyciele w tygodniowym harmonogramie określą sposób monitorowania/oceniania postępów uczniów. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się przez dziennik elektroniczny bezpośrednio z prowadzącym zajęcia.

3. Formy kontaktu z pracownikami szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny. Uwagi można także przekazywać telefonicznie do sekretariatu (22 752 68 60 lub 22 722 89 81). Uczniów klas 4 - 8 mobilizujemy do korzystania z pakietu Office 365 i narzędzia Microsoft Teams – wszystkim już założyliśmy konta. W załączniku umieszczamy instrukcje dla dzieci. Wskazówkami mogą także służyć nauczyciele informatyki. Problemy z logowaniem i prośby o resetowanie hasła prosimy zgłaszać przez dziennik elektroniczny do Pana Łukasza Druchlińskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi dla Rodziców przez szkolnego psychologa i pedagoga – także zostały umieszczone w załączniku.

Życzę wszystkim Uczniom i Rodzicom przede wszystkim dużo zdrowia, dbajmy o siebie nawzajem.

Z poważaniem,

Anita Fieducik

2020-03-23
Anita Fieducik  

Pobierz pliki