Regulamin płatności i korzystania z obiadów

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem płatności i korzystania z obiadów, który będzie obowiązywał w naszej szkole od 1 marca 2020 r.

Wypełnione przez Rodziców karty zgłoszenia dziecka na obiady należy złożyć w sekretariacie szkoły do 26 lutego 2020 r.

2020-02-07
Anita Fieducik  

Pobierz pliki