Zachęcamy do udziału VI Ogólnopolskim Konkursie „Savoir-vivre na co dzień”

Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Savoir-vivre na co dzień”. Konkurs składa się z jednego

etapu: testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi na krótkie pytanie otwarte. Laureaci otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy – dyplomy.

Opłata konkursowa wynosi 8 zł.

Konkurs odbędzie się 20 marca 2020 r.

Każdy uczeń otrzyma informację zwrotną w formie analizy wyników konkursu z odniesieniem do średniego wyniku krajowego.

Materiały konkursowe są dostępne na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

Zgłaszania do udziału w konkursie należy  przesyłać do 6 lutego 2020 r. przez dziennik elektroniczny na adres: a.maczynska@izabelin.edu.pl

Koordynator konkursu – Agnieszka Mączyńska

2020-01-22
Barbara Szummer