Nowa pracownia informatyczna

Miło nam poinformować, że od grudnia 2019 r. uczniowie w szkole przy ul. 3 Maja 49 mogą korzystać ze zmodernizowanej pracowni informatycznej. We współpracy z Organem Prowadzącym przystąpiliśmy do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ideą programu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. W ramach zaplanowanych działań wymieniliśmy w pracowni wszystkie komputery, zakupiona została także tablica multimedialna. Komfort pracy zapewnia klimatyzator.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie przystąpiła również do „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" (OSE). Jest to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dający szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2020-01-21
Magdalena Majdańska-Kozak