Podsumowanie konkursu ”Szopka krakowska"

Uczniowie  klas 4 i 5 wzięli udział w  konkursie plastyczno-muzycznym ”Szopka krakowska”. Celem konkursu była edukacja uczniów w zakresie poznawania oraz kultywowania tradycji związanej z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Efektem aktywności twórczej były przepiękne szopki, wyeksponowane w holu szkolnym. Klasa Vd, 18 grudnia 2020 r. zorganizowała podsumowanie konkursu, na które zaproszono Rodziców i uczniów biorących udział w artystycznych zmaganiach. Dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Teresa Kępska, Agata Kropidłowska, Rajmund Wilamowski, Daniela Bałabańska, Honorata Glazer

 

2020-01-21
Magdalena Majdańska-Kozak