Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w przestrzeni internetowej.

W załączniku umieszczono wyniki badań "Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów". Artykuł Jerzego Bralczyka "Brutalizacja języka publicznego" oraz Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI. Materiały te zostały wykorzytane do przygotowania wykładu dla Rodziców, który odbył się w Szkole 15 stycznia 2020 r.

2020-01-21
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania badania (324.58 kB)

\plik do pobrania artykuł (138.24 kB)

\plik do pobrania klasyfikacja gier (650.42 kB)