Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

Już po raz dwudziesty Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. W dniach 25 listopada - 19 grudnia 2019 roku przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy. W tegorocznej akcji udało nam się zebrać kwotę - 912,64 zł.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

Koordynatorzy: Anna Szymczak, Grażyna Halesiak -Kopik, Katarzyna Wróbel

2020-01-20
Barbara Szummer