Zebranie Rady Rodziców - 8 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie, które odbędzie się we środę, 8 stycznia 2020 r., o godz. 18.00, w sali konferencyjnej budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej planów i potrzeb w zakresie zajęć profilaktycznych na rok kalendarzowy 2020 oraz dyskusja na ten temat.

Naszym celem jest usłyszeć o planach szkoły, ale także przedstawić i przedyskutować własne propozycje. Ustalimy także zasady dalszego postępowania w sprawie wyłaniania wykonawców zajęć profilaktycznych w dialogu RR i dyrekcji szkoły.

2. Przedstawienie przez Dyrektor SP Pani Anitę Fieducik zasad postępowania szkoły w stosunku do dzieci sprawiających szczególne trudności wychowawcze oraz ich rodziców.

Naszym celem jest porozmawiać o tym, jakie szkoła ma możliwości (a jakich nie ma) i dlaczego nie o wszystkim może informować rodziców innych dzieci w klasie.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Pozdrawiam,

Olgierd Porębski

2020-01-07
Magdalena Majdańska-Kozak