Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci

Biblioteka Szkolna w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka  przygotowała wystawę książek związanych z postacią tego niezwykłego pedagoga i wychowawcy. Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili pogadanki z uczniami na temat życia i twórczości Janusza Korczaka.
Na podstawie informacji wyszukanych w Internecie, młodzież  przygotowywała prezentacje multimedialne.

Ponadto uczestnicy Koła Bibliotecznego przystąpili do wojewódzkiego konkursu: Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci, którego organizatorem jest  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objął Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Henryk Goldszmit, bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Korczaka, był światowej sławy prekursorem działań na rzecz praw dziecka i twórcą nowatorskiego systemu opiekuńczo-wychowaweczego. Był również autorem książek dla dzieci (m. in. Król Maciuś Pierwszy, Kajtuś Czarodziej, Bankructwo małego Dżeka) i pomysłodawcą dziecięcego pisma „Mały Przegląd”. Pisał książki o dzieciach i o wychowaniu (np. Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku, Prawidła życia) oraz artykuły w czasopismach społeczno-kulturalnych, medycznych i pedagogicznych; wykładał na uczelniach nauczycielskich.

Stanisława Fadrowska

2012-12-05
Agata Kropidłowska