Tomik Literacki w Muzeum Literatury w Warszawie

Fot. Maciek Bociański

10 października 2012 r. w Czytelni Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odbyła się wystawa niekonwencjonalnych książek wykonanych przez uczniów szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego oraz pokaz finałowych tomików poezji konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów.

Stanisława Fadrowska spotkała się z uczniami i nauczycielami ze szkół podstawowych i omówiła proces tworzenia niekonwencjonalnej książki.

Konkurs o tematyce przyrodniczej ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na piękno świata przyrody, rozwój ich wiedzy i wyobraźni, nie tylko przyrodniczej, ale także literackiej i plastycznej.

Książki wykonane własnoręcznie przez dzieci to nie tylko obserwacje otaczającego ich świata ujęte w formę wiersza czy opowiadania, ale przede wszystkim, to małe arcydzieła sztuki edytorskiej o bardzo zróżnicowanej, fantazyjnej formie, z zastosowaniem rozmaitych technik i użyciem ciekawych materiałów, jak kora drzew, nasiona zbóż itp.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani tworzeniem własnych prac, a temat przyrodniczy okazał się bardzo dla nich bliski, pojawiło się wiele  pomysłów na tworzenie własnych książek.

Stanisława Fadrowska

2012-11-21
Agata Kropidłowska