„Regulowanie emocji u dzieci i młodzieży w odniesieniu do stylów przywiązania”

Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=FatNhF97XkY&t=305s

Regulowanie emocji u dzieci i młodzieży

https://www.youtube.com/watch?v=lghFe_mKDhE&t=13s

Regulowanie emocji - wykład

https://drive.google.com/file/d/1EPPS084QonNVAFbvmKgOuBgFMwAqgJss/view

2019-11-18
Magdalena Majdańska-Kozak