Konkurs na projekt szkolnej tarczy ucznia przedstawiający patrona Szkoły Podstawowej - płka Stanisława Królickiego.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII i Rodziców do udziału  w konkursie.

Cel konkursu:

*pielęgnowanie patriotycznej postawy wobec  bohaterów narodowych kampanii wrześniowej.

W projekcie szkolej tarczy prezentującej płka Stanisława Królickiego należy uwzględnić:

*wielkość: A-4

*kolorystykę, np. barwy narodowe, barwy pułku;

*estetykę wykonania;

*sylwetkę płka Stanisława Królickiego w mundurze i rogatywce żołnierza polskiego;

*napis: Szkoła Podstawowa w Izabelinie im. płka Stanisława Królickiego;

*na projekcie należy umieścić dane uczestnika konkursu: imię nazwisko, klasa;

*termin  zakończenia konkursu  - 20.12.2019;

Nagrodzony, najlepszy projekt posłuży jako wzór do wykonania  szkolnej tarczy ucznia Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Organizatorzy konkursu:

Teresa Kępska - nauczyciel  religii;

Anna   Bernacka   - nauczyciel historii;

2019-11-08
Magdalena Majdańska-Kozak