Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20

17 października 2019 r. odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczyło w nim 23 uczniów naszej szkoły - przedstawiciele klas i chętne osoby oraz opiekunowie Samorządu Katarzyna Karczmarek i Agnieszka Biszczan.

W czasie spotkania, drogą głosowania, wybrany został Zarząd Samorządu:

Julia Piołun-Noyszewska z klasy 8e,

Julia Ozga z klasy 8a,

Zofia Grohman z klasy 7a,

Natasza Stark z klasy 7e,

Wojciech Żychliński z klasy 7c.

Podczas zebrania Rada Samorządu zaproponowała i stworzyła listę nauczycieli, których uczniowie chcieliby widzieć w roli opiekuna SU. Ustalony został także wstępny termin spotkań - raz w miesiącu, w pierwszy czwartek miesiąca, godzina 15.30 w sali 210. Oprócz tego dwa razy w miesiącu podczas długich przerw odbywać się będą krótkie spotkania - ich terminy i ewentualna częstotliwość zależne będą od potrzeb uczniów. Najbliższe zebranie SU odbędzie się 24.10.2019 r.

Katarzyna Karczmarek

2019-10-21
Anita Fieducik