Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Na początku września 2019 r. powołano zespół złożony z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem było opracowanie nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. Regulamin został podany do wiadomości uczniów i skonsultowany w klasach. W załączniku treść przyjętego regulaminu. Dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie:)

2019-10-21
Anita Fieducik  

Pobierz pliki