Konkurs profilaktyczny „Stop-uzależnieniom"

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu w formacie A3 ukazującego negatywne skutki uzależnienia, zniechęcającego do stosowania używek oraz promującego zdrowy styl życia.

Zasady konkursu:

- Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartce z bloku technicznego formatu A3, mogą zawierać hasła lub rysunki.

- Plakaty należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

- Prace konkursowe można składać od 16 do 29 listopada w gabinecie nr 107 lub 207.

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia b.r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Organizatorzy konkursu: p. Edyta Poniatowska, p. Małgorzata Jarzyna, p. Katarzyna Chudecka, p. Beata Wachowicz

2019-10-03
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

regulamin (150.21 kB)