Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie, działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Są nimi dni następujące: 2 stycznia 2020 r., 3 stycznia 2020 r., dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty tj. 21 - 23 kwietnia 2020 r. (nie dotyczy klas I - III) oraz 12 czerwca 2020 r.

W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

2019-09-30
Anita Fieducik