Konkurs na projekt plakatu - 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na projekt plakatu- 80 Rocznica Wybuchu II wojny Światowej.

Cele konkursu:  zainteresowanie uczniów historia Polski, rozbudzanie patriotyzmu, angażowanie w wydarzenia społeczne

Reguły konkursu:  format pracy - A2

                               technika - malarstwo, rysunek, kolaż

Ocenie podlegać będą: zgodność merytoryczna, pomysłowość, samodzielność, staranność.

Wykonane prace prosimy przynosić do p. Agaty Czunikin-Krasowickiej lub p. Grzegorza Psui do 15 października 2019 r.

Prace będą oceniane w kategoriach:

I -- klasy 4-6

II -- klasy 7-8

Agata Czunikin-Krasowicka

 

2019-09-18
Magdalena Majdańska-Kozak