Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na temat organizacji egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe informacje, zwłaszcza na temat dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, zostaną także przekazane Rodzicom przez wychowawców podczas najbliższych zebrań 11 września 2019 r.

2019-09-09
Anita Fieducik  

Pobierz pliki