Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2019 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań – wrzesień.

  • Wszyscy nauczyciele uczący w klasach 4-8 są dostępni dla Rodziców w godzinach 17.00 – 18.00 w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49.
  • Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami, proszeni są o telefoniczne zapisywanie się na listy w sekretariacie do godz. 12.00 w dniu spotkania
  • W załączniku poniżej zawarta jest informacja, w jakiej sali nauczyciele będą pełnić dyżur.
  • Zebrania z wychowawcami zostały zaplanowane w tym roku co drugi miesiąc. Szczegóły znajdują się w harmonogramie zebrań na rok szkolny 2019/2020 -zakładka „Rodzice” na stronie szkoły. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00.
  • Zebrania mogą odbywać się co miesiąc, jeśli Rodzice lub wychowawca uznają to za zasadne. O dodatkowym spotkaniu wychowawca powiadamia Rodziców przez dziennik.
2019-09-06
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki