Terminarz zebrań z Rodzicami na rok szkolny 2019/2020

  • Zebrania z wychowawcami zostały zaplanowane w tym roku co drugi miesiąc. Szczegóły znajdują się w poniższym  harmonogramie zebrań na rok szkolny 2019/2020.
  • Zebrania mogą odbywać się co miesiąc, jeśli Rodzice lub wychowawca uznają to za zasadne. O dodatkowym spotkaniu wychowawca powiadamia Rodziców przez dziennik.
2019-09-06
Barbara Szummer  

Pobierz pliki