Harmonogram zajęć dodatkowych

Na stronie szkoły w zakładce „zajęcia dodatkowe’ został umieszczony harmonogram zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas 4-8. Prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się z załącznikiem przed podpisaniem zgody na udział w lekcjach.

2019-09-05
Magdalena Majdańska-Kozak