Plebiscyt na „Ucznia z klasą”

       Formą zachęcenia uczniów do stosowania zasad savoir-vivru oraz dostrzegania wśród swoich kolegów i przyjaciół z klasy uczniów wyróżniających się w kulturalnym zachowaniu jest plebiscyt; „Uczeń z klasą”. Konkurs ten będzie odbywał się cyklicznie, raz w miesiącu, by docelowo wyłonić „Ucznia z klasą” Szkoły Podstawowej i Gimnazjum roku 2013. Zadaniem uczniów będzie wskazanie osób, które spełniają stosowne kryteria, w odpowiednio przygotowanej ankiecie. Sugestie uczniów będą weryfikowane przez kapitułę, jury, które wyłoni zwycięzcę. O wyborze „Ucznia z klasą” decydują zarówno  uczniowie, jak i nauczyciele. Dla zwycięzców w poszczególnych miesiącach przewidziano nagrody rzeczowe oraz kubeczki „Ucznia z klasą".

2012-10-24
Lidia Kośmińska