Szkoła bez bon tonu jest jak tonący bez pontonu

       W tym roku szkolnym postanowiliśmy wdrożyć program mający na celu przybliżenie uczniom zasad bon tonu, zainteresowanie ich tą tematyką oraz zachęcenie do stosowania savoir-vivru zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i w życiu prywatnym. Nasze działania będą obejmowały kilka obszarów. Uczniowie będą mogli wziąć udział w wielu konkursach o tej tematyce. Pierwszy będzie dotyczył wymyślenia hasła propagującego zasady bon tonu, które potem będzie firmowało działania zaplanowane na cały rok szkolny. Konkurs plastyczny będzie polegał na wykonaniu plakatu przedstawiającego zwycięskie hasło. Raz w miesiącu, w ramach plebiscytu, zostanie wyłoniony „Uczeń z klasą” Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wśród licznych propozycji znajdą się także: dwuetapowy konkurs z wiedzy dotyczącej savoir-vivru oraz dla starszych uczniów konkurs na prezentację „Poradnik bon tonu”. Dla uczestników rywalizacji i zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody pod postacią: dyplomów, kubków, książek i gadżetów komputerowych. By wprowadzić uczniów w tematykę programu oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w akcji wychowawcy przeprowadzili stosowne lekcje wychowawcze. Atrakcją programu będą także listopadowe prelekcje przybliżające dzieciom i młodzieży zasady dobrych manier.

2012-10-25
Lidia Kośmińska