Szkolny Budżet Partycypacyjny

Przypominamy o możliwości składania projektów, które będzie można sfinansować w ramach powstałego w naszej szkole budżetu partycypacyjnego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 4000 zł. Powyższe środki mogą być wykorzystane na zadania inwestycyjne (np. remonty, prace ogrodowe), zakupy (np. wyposażenie klas) czy też organizację wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia). Projekty mogą składać: uczniowie klas 5-8 i oddziałów gimnazjalnych, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

W załączniku regulamin wraz ze zmienionym harmonogramem działań. Informacje o projekcie są także dostępne w szkolnej bibliotece oraz na tablicy ogłoszeń przy bibliotece.

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie: http://dzialajmy.org/szkolny-budzet-partycypacyjny-w-izabelinie/

2019-05-07
Anita Fieducik  

Pobierz pliki