Organizacja pracy szkoły od 6 maja 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Akcja protestacyjna nauczycieli została zawieszona, zatem od 6 maja 2019 r. szkoła wraca do pełnego funkcjonowania. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami.

Jednocześnie przypominamy, że dni: 29 kwietnia, 30 kwietnia i 2 maja 2019 r. to wcześniej ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach pracować będzie świetlica - prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem (227526860 lub 227228981) rodziców zainteresowanych zajęciami opiekuńczymi dla dzieci.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Izabelinie

 

2019-04-26
Barbara Szummer