Informacja o organizacji pracy szkoły do 5 maja 2019 r.

Szanowni Rodzice!

W związku z tym, że akcja protestacyjna nauczycieli trwa nadal, nie jesteśmy w stanie powrócić do pełnej organizacji pracy szkoły.

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. zajęcia lekcyjne będą prowadzone tylko dla uczniów klas trzecich (w godz. 8.00 - 11.30) i czwartych (w godz. 8.00 - 12.30). Szczegółowe plany zajęć dla tych oddziałów zostały umieszczone w dzienniku elektronicznym. Pozostałe klasy tj. klasy 1-2 i 5-8 oraz oddziały gimnazjalne nadal nie będą miały zajęć. Uprzejmie prosimy o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie. W budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 5 będzie funkcjonowała szkolna świetlica. Zajęcia dodatkowe, organizowane przez szkołę, nadal nie będą się odbywały.

Jednocześnie przypominamy, że dni: 29 kwietnia, 30 kwietnia i 2 maja 2019 r. to wcześniej ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach pracować będzie świetlica - prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem (22 7526860 lub 22 7228981) rodziców zainteresowanych zajęciami opiekuńczymi dla dzieci.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Izabelinie

2019-04-24
Anita Fieducik