Szkolny Budżet Partycypacyjny

Serdecznie zapraszamy do składania projektów, które będzie można sfinansować w ramach powstałego w naszej szkole budżetu partycypacyjnego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 4000 zł. Powyższe środki mogą być wykorzystane na zadania inwestycyjne (np. remonty, prace ogrodowe), zakupy (np. wyposażenie klas) czy też organizację wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia). Projekty mogą składać: uczniowie klas 5-8 i oddziałów gimnazjalnych, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Gorąco zachęcamy  do udziału w przedsięwzięciu i przekazywania pomysłów (indywidualnie lub grupowo) do 6 maja 2019 r. do biblioteki szkolnej. Projekty należy składać w wersji papierowej – na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2 regulaminu.

Informacje o projekcie będą dostępne w szkolnej bibliotece oraz na tablicy ogłoszeń przy bibliotece.

2019-04-05
Anita Fieducik  

Pobierz pliki