Laureaci konkursów kuratoryjnych!

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymało dwóch uczniów naszej szkoły.

Tytuł LAUREATA konkursu matematycznego uzyskał Stefan Świerczewski uczeń kl. 8f. Stefan jest również FINALISTĄ XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada to zawody o wysokim standardzie merytorycznym adresowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w Polsce.

Tytuł LAUREATA konkursu chemicznego uzyskał Krzysztof Cembrowski uczeń kl. 3C gimnazjalnej.

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Dodatkowo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części najwyższego wyniku.

Serdecznie gratulujemy!

2019-03-26
Magdalena Majdańska-Kozak