Międzynarodowe Zagadki Matematyczne

W tym roku odbędzie się już siódma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

– Zagadki Matematyczne.

Konkurs organizowany jest przez Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin oraz Szkołę Podstawową im płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

I etap konkursu w tej edycji mamy już za sobą . Polegał na rozwiązaniu 10 zagadek w ciągu 60 minut. W tym etapie każdy uczestnik mógł zdobyć 20 punktów. Zadania były otwarte i przy ich rozwiązywaniu liczyła się nie tylko dobra odpowiedź, ale także tok rozumowania. Czekamy na wyniki z poszczególnych krajów.

W tym roku zgłosiło się do konkursu 100 uczniów z Polski i gmin partnerskich:

-­Niemiec z gminy Borken, z Gustaw Heinemann Schule,

-­Francji z College Pierre Mendes, Lycee Condercet z Meru, College Immaculee, College du Thelle,

-­Litwy z Gimnazjum w Mickunach,

-­Bułgarii z Gminy Dolnij Cziflik

-­Polski ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB w Starych Babicach, Gimnazjum Dwujęzycznego im. Lotników Amerykańskich w Warszawie.

• I etap odbył się między 10 a 20 marca 2019 roku w szkołach uczestników.

Wyniki I etapu ogłoszone będą 25 marca 2019r na stronie Szkoły Podstawowej i stronie Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin ISMiG.

• Etap II polega na zespołowym wykonaniu prezentacji na temat życia i działalności Johna Nasha ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć matematycznych. W poszczególnych szkołach między 10 a 20 maja przed specjalnie powołanymi komisjami zespoły przedstawią swoje prezentacje.

Najlepsze prace z poszczególnych państw zostaną przesłane do organizatorów konkursu z nich wyłonimy najciekawsze.

• prace te zostaną zaprezentowane podczas uroczystego rozdania nagród 31 maja 2019 r w Centrum Kultury Izabelin. Do ostatniego etapu konkursu zostanie zaproszonych po 6 uczestników z każdego kraju, którzy łącznie otrzymają największą ilość punktów z obu etapów w swoich grupach.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konkursu oraz uczestnikom za to, że wyrazili chęć udziału w zawodach matematycznych -­ podjęli wyzwanie.

Życzymy powodzenia w drugim etapie.

2019-03-19
Magdalena Majdańska-Kozak