Tomik Literacki Młodych Autorów – Izabelin 2012
w Austrii, Słowenii i Włoszech

            W październiku 2012 r. tomiki literackie z twórczością dziecięcą o tematyce przyrodniczej trafiły do wielu europejskich bibliotek szkolnych i publicznych oraz do nowoczesnych centrów multimedialnych. Dziecięce antologie wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i pracowników oświaty w Austrii - Klagenfurt, Volkermarkt, Villach
oraz w SłoweniiMaribor. Wykłady i wymiana doświadczeń edukacyjnych z bibliotekarzami austriackimi, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Kraju Karyntia oraz managerem Sieci Bibliotek w Europie sprawiły, że promowana przez nas  twórczość dziecięca została rozpropagowana na większą skalę
nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Stanisława Fadrowska-Adamczyk  

2012-10-16
Agata Kropidłowska