"Z Biblią na co dzień"

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ” organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania Pismem Świętym, zwłaszcza Ewangelią wg św. Mateusza;

- kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów i zdarzeń biblijnych oraz ich interpretacji;

- kształtowanie u uczniów postaw ewangelicznych.

Regulamin:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

- Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach: poziom pierwszy: indywidualne osiągnięcia uczniów; poziom drużynowy będzie obejmował wszystkich uczniów danej szkoły biorących udział w finale (o zajętym miejscu szkoły decyduje średnia wyników poszczególnych uczestników konkursu z danej szkoły).

- Zakres konkursu obejmuje treść i przesłanie zawarte w Ewangelii wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia).

- Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. SZKOLNY: pisemny - test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

Zakres - Ewangelia św. Mateusza rozdz. 1-14 oraz Wstęp do Ewangelii wg św. Mateusza wraz z przypisami i słownikiem,

2. FINAŁ: pisemny - test  jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

Zakres - Ewangelia św. Mateusza rozdz. 15-28 oraz Wstęp do Ewangelii wg św.Mateusza wraz z przypisami i słownikiem.

Finał odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 158 w Warszawie, 10 kwietnia 2019 r.(środa), który wyłoni trójkę zwycięzców oraz najlepszą szkołę na poziomie drużynowym.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE „Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ”. PIERWSZY ETAP ODBĘDZIE SIĘ 19 MARCA O GODZINIE 14.45 W SALI 209.

Zgodę na konkurs można wydrukować ze strony internetowej szkoły lub wziąć od pani Honoraty Glazer.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Katecheci

 

2019-03-11
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki