Podsumowanie Wielkiej Ligi Czytelników

To przede wszystkim liczna grupa uczestników - w tym roku ponad 17 tysięcy osób, stanowi o tym, że jest to rzeczywiście wielka liga.  Nasi uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z trudnymi zadaniami czytelniczymi. 13 osób aktywnie wzięło udział w konkursie, 10 osób zdobyło 6 sprawności i napisało test kwalifikacyjny do następnego etapu. W ciągu niespełna 2 miesięcy uczniowie przeczytali 66 książek i samodzielnie rozwiązywali do nich bardzo szczegółowe i podchwytliwe testy.

Wśród uczestników Ligi na szczególne wyróżnienie zasłużyła Marysia Trojanowska z kl. 6d, która osiągnęła najwyższy wynik za testy z pierwszego etapu. Natomiast Iga Diemko z kl. 6d uzyskała najlepszy wynik na teście kwalifikacyjnym i uzyskując wymagany wynik (min. 80 pkt. na 100), przeszła do etapu powiatowego. 

28 lutego w Warszawie odbyły się eliminacje powiatowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Niestety nie będziemy mieć swojego przedstawiciela w dalszym etapie konkursu, ale serdecznie gratulujemy naszej uczennicy osiągniętego wyniku. Należy tu wspomnieć, że spośród dziesiątkek szkół z powiatu warszawskiego, uczestniczących w konkursie, do tego etapu doszło tylko 14 zespołów! 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom podjęcia tego wyzwania i mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej!

Koordynatorzy szkolni:

Agata Kropidłowska
Alina Brogowska

2019-03-05
Agata Kropidłowska