Zebrania z Rodzicami - marzec 2019 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań w marcu

  • W wyznaczoną środę miesiąca wszyscy nauczyciele uczący w klasach 4-8 i gimnazjum są dostępni dla Rodziców w godzinach 16.30 – 18.00 w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49.
  • Ze względu na zaplanowany wykład dla Rodziców i spotkanie informacyjne z edukatorką prowadzącą warsztaty profilaktyczne, 6 marca 2019 r. zostają zmienione godziny zebrań wychowawców klas 6-8 i 3 gimnazjum.

klasy 6 i 7

godz. 17.00 – 17.30 – spotkanie z wychowawcą

godz. 17.30 – 19.00 – wykład

klasy 8 i 3 gimnazjum

godz. 18.30 – 19.00 – spotkanie z wychowawcą.

godz. 19.00 – 20.30 - wykład

klasy 5 – zebranie z wychowawcą - godz. 18.00

klasy 4 – zebranie z wychowawcą – godz. 18.30

  • W załączniku poniżej zawarta jest informacja, w jakiej sali nauczyciele będą pełnić dyżur.
  • Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami, proszeni są o telefoniczne zapisywanie się na listy w sekretariacie. Zapisy prowadzone są przez sekretariat do godz. 12.00 w dniu zebrań.
  • Nauczyciele będą obecni na dyżurze tylko w tych godzinach, w których zapisali się do niego Rodzice.
  • W godzinach 16.30 – 18.00 wychowawcy nie przyjmują Rodziców ze swojej klasy – jest to czas przeznaczony dla Rodziców uczniów z pozostałych klas, które uczą.
  • Zebrania wychowawców klas czwartych z Rodzicami zaplanowane są na godz. 18.30 w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.
2019-02-27
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki