„Prawa człowieka we współczesnym świecie”

Konkurs odbędzie się 22.02. 2019 (piątek)  o godzinie 15.30. Zgłoszenia przyjmuje pani Dorotya Sobala do dnia 15.02.2019.

Zakres wymagań do konkursu :

  1. Pojęcie i geneza praw człowieka.
  2. Generacje praw człowieka.
  3. Systemy ochrony praw człowieka we współczesnym świecie (ONZ, Rada Europy, Unia Europejska).
  4. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka (Czerwony Krzyż, Amnesty International, HFPC + 2 dowolne do wyboru).
  5. Ochrona praw człowieka w Polsce – Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.
  6. Prawa mniejszości narodowych w Polsce.

Arkusz będzie obejmował zadania otwarte i zamknięte. Czas trwania konkursu - 60 minut.

Dorota Sobala

2019-02-07
Magdalena Majdańska-Kozak