„Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Od stycznia 2019 r. w naszej szkole realizowany będzie projekt Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Partnerami projektu są:

  • Gmina Izabelin,
  • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów oraz nabycie przez nich umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

Dla uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia: matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, chemiczne, fizyczne, robotyki i kółka szachowego oraz pikniki naukowe. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń, pod kierunkiem nauczycieli. Liczymy na to, że atrakcyjnie i nowocześnie prowadzone lekcje rozbudzą pasje i zainteresowania uczniów oraz przekonają ich, że nauka może być przydatna i jednocześnie ciekawa. Będziemy kłaść nacisk na kształtowanie i rozwijanie kreatywności dzieci, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej. Podejmowane działania będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i środków, w które doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w szkole (m.in. laptopy, tablice interaktywne, drukarka 3d, podręczniki, materiały dydaktyczne). Zaplanowane są także szkolenia dla nauczycieli, które otworzą im możliwości nabycia dodatkowych kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających edukację.

Wartość projektu: 863 372,74 zł

Wysokość dofinansowania: 819 648,74 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 15 stycznia 2019 r. – 22 stycznia 2019 r. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

2019-01-09
Anita Fieducik  

Pobierz plikiregulamin rekrutacji (664.69 kB)