Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” jest Fundacja Akademia IBSE. Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów szkół podstawowych. Adresowany jest on do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy. Pierwszy etap Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 15 stycznia do dnia 12 marca 2019 r. Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu pojawiają się zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu. Zestawy doświadczeń zawierają od dwóch do pięciu doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami. Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych.

Drugi etap, czyli Test Konkursowy, odbędzie się 12 marca 2019 r.

Oficjalną stroną internetową Konkursu jest strona www.swietlik.edu.pl,

Opłata konkursowa od każdego ucznia zgłoszonego do udziału w XII edycji Konkursu wynosi 10 zł.

Zapisy na konkurs trwają do 23 stycznia 2019 roku.

Szkolni Koordynatorzy w klasach 1-3: Grażyna Halesiak-Kopik, Katarzyna Wróbel

2019-01-09
Barbara Szummer