Dodatkowe dni wolne od zajęć w Szkole Podstawowej

Dyrektor Zespołu zarządzeniem nr 3/12/13 z dnia 30 września 2012 r. ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkowymi dniami wolnymi w Szkole Podstawowej są:

          2 listopada 2012 r.

          25 stycznia 2013 r.

          4 kwietnia 2013 r.   (obowiązkowy sprawdzian w klasie szóstej)

          2 maja 2013 r.

          31 maja 2013 r.

2012-10-03
Antoni Zych