Konkurs Kangur Matematyczny dla klas drugich, trzecich i czwartych szkoły podstawowej

Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 roku. W Polsce Głównym Organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W Regionie Warszawskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” w Warszawie.

Test konkursowy w kategorii "Żaczek" (kl. 2) zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności. Test konkursowy w kategorii "Maluch"  (kl. 3 i 4) zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
  2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
  3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
  4. Wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych.
  5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
  6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji.
  7. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł. 

Zapisy trwają do 23 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl oraz  www.liczman.pl

Szkolni koordynatorzy: Grażyna Halesiak-Kopik, Katarzyna Wróbel

 

2019-01-06
Barbara Szummer