Dodatkowe dni wolne od zajęć w Gimnazjum

Dyrektor Zespołu zarządzeniem nr 3/12/13 z dnia 30 września 2012 r. ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dodatkowymi dniami wolnymi w Gimnazjum są:

              2 listopada 2012 r.

              25 stycznia 2013 r.

              23 kwietnia 2013 r.   (egzamin)

              24 kwietnia 2013 r.   (egzamin)

              25 kwietnia 2013 r.   (egzamin)

              2 maja 3013 r.

              31 maja 2013 r.

2012-10-03
Antoni Zych