"Wybitni polscy fizycy"

14 listopada 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fizycznego na plakat pt. „WYBITNI POLSCY FIZYCY”, przeznaczonego dla uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i klas III Gimnazjum.
Celem konkursu była popularyzacja fizyki i rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie wśród uczniów umiejętności twórczego myślenia, motywowanie uczniów do pracy pozalekcyjnej oraz zachęcenie ich do uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa.
Uczniowie mieli za zadanie przygotować dowolnymi technikami plakat przedstawiający postać fizyka lub jego karykaturę w sytuacji związanej z jego osiągnięciami, anegdotami o nim lub kojarzącą się z nim sytuacją.
Zwycięskie prace konkursowe zostały zaprezentowane na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pracowni fizycznej.
W konkursie wzięło udział 14 uczestników. Oceny prac konkursowych dokonała trzyosobowa komisja w składzie: p. Agata Czunikin - Krasowicka, p. Edyta Perlan, p. Anna Kandziora.  Ocena prac zgłoszonych do konkursu oparta była na następujących kryteriach: oryginalność pomysłu, koncepcji i technik wykorzystywanych w prezentacji plakatowej, strona artystyczna pracy, trafność doboru towarzyszących fotografii i innych form prezentacji do plakatu, wartość metodyczna plakatu.

Laureatami w konkursie zostali:

I miejsce - Inga Gorbacz z klasy 7e,

II miejsce - Oliwia Nowicka z klasy 8a,

III miejsce - Julia Piołun - Noyszewska z klasy 7e.

Wyróżnione osoby: Paulina Kacymirow z klasy 3A, Zuzanna Ogórek z klasy 8d, Zofia Stawska z klasy 8f.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy i cząstkowe oceny celujące z fizyki z wagą jeden. Osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy i oceny celujące z fizyki. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w konkursie i zachęcam do dalszych fizycznych rywalizacji w planowanych konkursach w tym roku szkolnym.

Anna Kandziora

 

2018-11-19
Magdalena Majdańska-Kozak