„Dzień pięknego słowa”

Zachęcamy do udziału w konkursie recytatorskim  pt. „Dzień pięknego słowa”!
Celem konkursu jest promowanie kultury języka poprzez recytację wierszy polskich artystów.
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 4 – 8 szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.
 
Organizatorzy konkursu:
Zespół ds. promowania kultury języka i przeciwdziałania agresji werbalnej.
 

 

2018-11-19
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

regulamin (448.45 kB)

zgoda Rodzica (349.87 kB)