Koło Przyjaciół Biblioteki w roku szkolnym 2018/2019

Na zajęcia Koła Przyjaciół Biblioteki uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki,  a także chcący rozwijać swoje uzdolnienia. Uczniowie uczestniczą w zajęciach  na zasadzie dobrowolności. 

W pierwszym miesiącu  roku szkolnego przeprowadzono nabór uczestników oraz ustalono dogodny termin zajęć.  Na pierwszym spotkaniu przedstawiono uczniom program pracy koła, jego zadania i cele.  Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają się raz w tygodniu przed zajęciami lekcyjnymi, tj. czwartek 8.00-8.45.  W zajęciach uczestniczy 12 osób z klas 5, 6 oraz 7.  Za wkład pracy i zaangażowanie uczniowie działający w kole  otrzymują  pochwały w dzienniku elektronicznym a na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w formie dyplomu.

opiekun koła: Alina Brogowska

 

2018-10-17
Alina Brogowska  

Pobierz pliki