Konkurs ekologiczny "Bądź świadomy- walcz ze smogiem"

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVI edycję Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy- walcz ze smogiem”. Tegoroczna akcja ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu, uwzględniać problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promować działania na rzecz ochrony powietrza, jak również wskazywać jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez gospodarstwa indywidulane.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie klas:

I-III mają za zadanie wykonać plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 ( lub zbliżony), praca dwuwymiarowa( płaska);

IV-VI mają za zadanie narysować komiks łączący w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, technika dowolna;

VII-VIII mają za zadanie napisać wiersz dotyczący tematyki, format papieru A4.

Pracę należy podpisać na odwrocie, wpisując: imię i nazwisko autora pracy, wiek, a także nazwę i adres szkoły. Prace mogą mieć tylko jednego autora. Należy je składać w terminie nieprzekraczalnym do 30 października br. w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

 

Koordynator konkursu: Magdalena Pachucka

2018-10-11
Barbara Szummer