Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie, działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Są nimi dni następujące: 2 listopada 2018, 29 kwietnia 2019, 30 kwietnia 2019, 2 maja 2019 oraz dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty tj. 15 - 17 kwietnia 2019 (nie dotyczy klas I - IV).

W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

2018-09-28
Anita Fieducik