Spotkanie informacyjne dla Rodziców dotyczące edukacji włączającej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na spotkanie ze szkolnymi specjalistami dotyczące edukacji włączającej, podczas którego przedstawiona zostanie idea edukacji włączającej i system wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godzinie 18.30, w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ulicy 3 Maja 49.

Serdecznie zapraszamy.

2018-09-18
Anita Fieducik