Wyniki egzaminu gimnazjalnego, kwiecień 2018 r.

Uczniowie klas gimnazjalnych napisali egzamin w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. osiągając z poszczególnych części testu następujące wyniki:

język polski – 76%  (7 w sali staninowej)

historia i wiedza o społeczeństwie – 66% (7 w sali staninowej)

matematyka – 64% (8 w sali staninowej)

przedmioty przyrodnicze – 64% (7 w sali staninowej)

język angielski podstawowy – 81% (7 w sali staninowej)

język angielski rozszerzony – 65% (7 w sali staninowej)

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę (absolwentów) na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Wyniki osiągnięte przez naszych uczniów odpowiadają poziomowi wysokiemu i bardzo wysokiemu w dziewięciostopniowej skali staninowej.

 

 

 

2018-09-17
Magdalena Majdańska-Kozak