Ważna informacja dotycząca wpłat za obiady

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole zasadami opłat za obiady, wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym do 25–go dnia miesiąca poprzedzającego ten, za który następuje wpłata.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty w trakcie miesiąca, ale w tym przypadku dzieci będą mogły jeść obiady po upływie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (decydują o tym względy organizacyjne).

Od poniedziałku, 10 września 2018 roku, uczniowie będą zobowiązani pokazać w stołówce kartkę będącą potwierdzeniem zapłaty, którą otrzymają od pracownika szkoły. Zdecydowanie usprawni to funkcjonowanie szkolnej stołówki. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zgubienia przez dziecko potwierdzenia opłaty, można w sekretariacie otrzymać takie potwierdzenie kolejny raz.

2018-09-05
Barbara Szummer