Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Egzamin gimnazjalny: 10 – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15 – 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

2018-09-02
Magdalena Majdańska-Kozak