Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do udziału w konkursie gramatyczno-ortograficznym

Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich do udziału w konkursie gramatyczno- ortograficznym.

I etap – klasowy - do 20 maja 2018 r. wychowawcy organizują eliminacje klasowe i wyłaniają po dwóch przedstawicieli z każdej klasy.

II etap – szkolny -  22 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salach: 113 i 116 wybrani w I etapie uczniowie napiszą test sprawdzający wiedzę gramatyczno- ortograficzną.

                                                                                                                       Organizatorzy:

                      Magdalena Białecka,Iwona Mączka- Leonhardt, Renata Szufa, Anna Szymczak

2018-05-10
Barbara Szummer