Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),
  • 2 maja 2018 r. (środa),
  • 4 maja 2018 r. (piątek),
  • 1 czerwca 2018 r. (piątek),
2018-04-27
Barbara Szummer